El sepulcre buit
(; )


    1 Passat el repòs del dissabte, Maria Magdalena, Maria, mare de Jaume, i Salomé van comprar olis aromàtics per anar a ungir el cos de Jesús. 2 El primer dia de la setmana —el diumenge—, molt de matí, arribaren al sepulcre a la sortida del sol. 3 Es deien entre elles:
—¿Qui ens farà rodolar la pedra de l’entrada del sepulcre?

    4 Llavors van alçar els ulls i s’adonaren que la pedra ja havia estat apartada; era una pedra realment molt grossa. 5 Van entrar al sepulcre i veieren assegut a la dreta un jove que portava un vestit blanc, i es van espantar. 6 Ell els diu:
—No us espanteu. Vosaltres busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat: ha ressuscitat, no és aquí. Mireu el lloc on l’havien posat.
7 Però ara aneu a dir als seus deixebles i a Pere: “Ell va davant vostre a Galilea; allà el veureu, tal com us va dir.”
    8 Elles sortiren del sepulcre i van fugir, plenes d’esglai i tremoloses. I no digueren res a ningú, perquè tenien por.

Apèndix (16,9-20)

Jesús s’apareix a Maria Magdalena


    9 Després que Jesús hagué ressuscitat el primer dia de la setmana —el diumenge— de bon matí, es va aparèixer primerament a Maria Magdalena, de qui havia tret set dimonis. 10 Ella anà a anunciar-ho als qui havien conviscut amb Jesús i que ara estaven afligits i ploraven. 11 Però aquests, quan van sentir que Jesús vivia i que ella l’havia vist, no la van creure.

Jesús s’apareix a dos deixebles


    12 Després d’això, es va manifestar amb un aspecte diferent a dos d’ells que feien camí fora ciutat. 13 Aquests, llavors, se’n tornaren a anunciar-ho als altres, però tampoc no els van creure.

Jesús s’apareix als Onze


    14 Finalment, mentre eren a taula, Jesús es va aparèixer als Onze i els reprotxà la seva manca de fe i la seva duresa de cor, ja que no havien cregut els qui l’havien vist ressuscitat. 15 Els digué:
—Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la creació.
16 Els qui creuran i seran batejats se salvaran, però els qui no creuran es condemnaran. 17 Els senyals que acompanyaran els qui hauran cregut seran aquests: en nom meu trauran dimonis, parlaran llenguatges que no coneixien, 18 agafaran serps amb les mans i, si beuen alguna metzina, no els farà cap mal; imposaran les mans als malalts, i es posaran bons.

Ascensió de Jesús


    19 Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu. 20 Ells se n’anaren a predicar pertot arreu. El Senyor hi cooperava, i confirmava la predicació de la paraula amb els senyals prodigiosos que l’acompanyaven.