L’imperi de Nabucodonosor (1-3)

Campanyes de Nabucodonosor


    1 Feia dotze anys que Nabucodonosor regnava sobre els assiris a la gran ciutat de Nínive, mentre Arfaxad regnava sobre els medes a Ecbàtana. 2 Entorn d’Ecbàtana, Arfaxad hi havia construït muralles amb uns carreus d’un metre i mig d’ample per tres de llarg. La muralla tenia trenta-cinc metres d’alt per vint-i-cinc d’ample. 3 A cada porta hi havia construït unes torres de cinquanta metres d’alt, amb una base de vint-i-cinc metres d’ample. 4 Les portes que hi havia edificat tenien una alçada de trenta-cinc metres i feien vint metres d’ample, de manera que hi podia passar el poderós exèrcit d’Arfaxad amb la infanteria en formació.
    5 Per aquells dies, el rei Nabucodonosor va anar a fer la guerra contra Arfaxad a la gran plana, la que hi ha al territori de Ragaú. 6 Se li havien unit tots els habitants de la regió muntanyosa, els de les ribes de l’Eufrates, del Tigris i de l’Hidaspes, i també la gent de les planes d’Arioc, el rei d’Elimaida. Van ser moltíssimes les nacions que feren costat a l’exèrcit dels queleüdites.
    7 Nabucodonosor, rei d’Assíria, havia enviat ambaixadors arreu: a Pèrsia i a les nacions d’occident, a Cilícia, a Damasc, al Líban i a l’Antilíban i a tots els habitants del litoral; 8 a la gent del Carmel i de Galaad, a l’Alta Galilea i a la gran plana d’Esdrelon; 9 a les ciutats de Samaria i de l’oest del Jordà fins a Jerusalem, Batané, Quelús i Cadeix; al torrent d’Egipte, a Dafne i a Ramsès, a tot el país de Goixen 10 fins a arribar a Tanis, a Memfis i a tot Egipte fins a la frontera mateixa d’Etiòpia. 11 Però tots els habitants d’aquestes nacions van menystenir el missatge de Nabucodonosor, rei d’Assíria, i ningú no es va unir a la seva expedició. No els feia cap por, el tenien per un qualsevol. Van fer tornar, doncs, els ambaixadors avergonyits i amb les mans buides.
    12 Nabucodonosor es va enfurismar terriblement contra tots aquells països i va jurar pel seu tron i pel seu imperi que se’n venjaria: que passaria a tall d’espasa tota la gent dels territoris de Cilícia, de Damasc i de Síria, els moabites, els ammonites i tots els habitants de Judea i d’Egipte fins a arribar a les costes del Mediterrani i del Mar Roig.
    13 L’any disset del seu regnat, Nabucodonosor amb el seu exèrcit es va enfrontar al rei Arfaxad i el va vèncer. Li desbaratà tota la infanteria, tota la cavalleria i tots els carros de guerra. 14 Després d’apoderar-se de les seves ciutats va entrar a Ecbàtana, va ocupar-ne les torres i va saquejar els carrers. L’esplendor d’aquella ciutat es convertí en un deshonor. 15 Va capturar Arfaxad a les muntanyes de Ragaú, el va travessar amb els seus dards i el destruí per sempre. 16 Nabucodonosor va tornar a Nínive amb la multitud heterogènia i nombrosíssima dels seus combatents, i s’hi van estar cent vint dies reposant i fent banquets.