Plans de Nabucodonosor contra occident


    1 El dia vint-i-dos del mes primer de l’any divuit del seu regnat, Nabucodonosor, rei d’Assíria, deliberava en el seu palau com es revenjaria de tots els països rebels, tal com havia manifestat. 2 Va convocar els seus alts oficials i els seus magnats, va tenir amb ells consell secret i els exposà tot el mal que havia jurat de fer a aquells territoris. 3 Ells foren del parer d’exterminar tots aquells qui no s’havien doblegat a les exigències del rei. 4 Acabat el consell, Nabucodonosor, rei d’Assíria, va cridar Holofernes, general en cap del seu exèrcit i segona autoritat del regne, i li va donar aquesta ordre:
    5 —Això diu el gran rei, sobirà de tota la terra: Així que surtis de la meva presència, pren amb tu els homes més aguerrits, uns cent vint mil soldats d’infanteria i dotze mil de cavalleria, i un gran nombre de cavalls. 6 Ves cap a l’occident i llança’t contra tots els territoris que no van obeir les meves ordres. 7 Avisa’ls que preparin terra i aigua en senyal d’homenatge, perquè jo vindré contra ells amb tot el meu furor: cobriré tota la terra amb el trepig del meu exèrcit i els lliuraré al saqueig dels meus soldats. 8 Els ferits ompliran les valls i torrenteres; els rius, de tants cadàvers, arribaran a desbordar-se. 9 I duré els seus captius a l’altra part de món. 10 Ves-te’n, doncs, i apodera’t en nom meu de tots els seus països. Si capitulen, guarda-me’ls fins al dia que passaré comptes amb ells. 11 Si et desafien, no en planyis cap: lliura’ls a la matança i al pillatge, arreu del país que ocupis. 12 Per la meva vida i pel poder del meu imperi, juro que executaré tot això que he decretat. 13 I tu no passis per alt cap dels manaments del teu senyor: compleix-los puntualment, seguint les meves ordres i sense perdre temps.

Campanya d’Holofernes


    14 Així que Holofernes sortí de l’audiència del seu senyor va convocar tots els dignataris, els generals i els oficials de l’exèrcit assiri. 15 Tal com el seu senyor havia ordenat, va preparar un contingent de tropes escollides amb cent vint mil soldats d’infanteria i dotze mil arquers a cavall 16 i els disposà en ordre de batalla, com es fa amb un exèrcit. 17 Va prendre un gran nombre de camells, ases i mules per a transportar el bagatge, i ramats incomptables d’ovelles, vaques i cabres per a l’avituallament, 18 provisions abundants de gra per a la tropa i una quantitat molt gran d’or i de plata del tresor del rei. 19 Holofernes va emprendre la marxa amb tot el seu exèrcit per preparar la vinguda del rei Nabucodonosor i va inundar tots els països d’occident de carros de guerra, de cavallers i de soldats escollits. 20 Els acompanyava una gentada tan impossible de comptar com incomptable és una plaga de llagostes o la quantitat de grans de pols de la terra.
    21 En tres jornades van arribar de Nínive a la plana de Bectilet, i de Bectilet anaren a acampar prop de la muntanya que hi ha al nord de la Cilícia superior. 22 Des d’allí va marxar amb el seu exèrcit, infanteria, cavalleria i carros, cap a la regió muntanyosa. 23 Va desfer la resistència de Put i de Lud i va saquejar els habitants de Rassís i els ismaelites que viuen enfront del desert, al sud de Queleon. 24 Vorejant l’Eufrates, va travessar de cap a cap la Mesopotàmia i arrasà totes les ciutats fortificades al llarg del torrent d’Abronà fins al mar. 25 Va conquerir tota la Cilícia i va desfer qualsevol resistència fins a la frontera sud de Jàfet, davant mateix de l’Aràbia. 26 Va encerclar tots els madianites, els incendià els campaments i els devastà les cledes. 27 Al temps de la sega del blat, va baixar a la plana de Damasc, bo i calant foc als sembrats, destruint els ramats d’ovelles i de vaques, saquejant les ciutats, assolant les planes i passant a tall d’espasa tots els joves. 28 El pànic i el terror es van apoderar dels habitants del litoral: de Sidó i de Tir, de Sur i d’Oquinà i de la gent de Jàmnia. També els d’Asdod i d’Ascaló estaven molt espantats.