(109)


Oracle del Senyor al meu senyor


    1 Referit a David. Salm.

Oracle del Senyor al meu senyor:
«Seu a la meva dreta,
mentre faig dels enemics
l’escambell dels teus peus.»

    2 Que el Senyor estengui lluny, des de Sió,
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics.

    3 «Ja eres príncep el dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare;
des de l’aurora, com rosada, jo t’he engendrat.»

    4 El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre
segons l’ordre de Melquisedec.»

    5 El Senyor és al teu costat
i abat els reis el dia que s’indigna.

    6 Judica els pobles, amuntega cadàvers,
abat caps arreu de la terra.

    7 En ple camí beuràs al torrent;
per això redreçaràs el cap.