Siràcida (Eclesiàstic) 24


    1 La Saviesa fa l’elogi d’ella mateixa,
enmig del seu poble proclama la seva glòria.

    2 Pren la paraula en l’assemblea de l’Altíssim,
es glorifica davant el seu poder.

    8 Llavors el creador de l’univers em va donar una ordre,
el qui m’havia creat m’indicà on havia de residir.
Em digué: “Ves a habitar entre els descendents de Jacob,
pren Israel com a heretat teva.”

    9 Abans que el temps comencés, em va crear,
i mai més no deixaré d’existir.

    10 Oficiava a la tenda santa, davant de Déu;
per això m’he establert a la muntanya de Sió.

    11 Així m’ha fet reposar a la ciutat estimada,
a Jerusalem, on exerceixo el meu poder.

    12 M’he arrelat en un poble gloriós,
en la possessió del Senyor tinc la meva heretat.

Siràcida (Eclesiàstic) 24