Proverbis 8


    22 »El Senyor em posseïa al començament,
abans de les seves obres, des de sempre.

    23 Em va formar a l’inici del temps,
des de l’origen, des del primer moment de la terra.

    24 Em va infantar quan els oceans no existien
ni brollaven les fonts d’aigua viva.

    25 Abans que s’assentessin les muntanyes,
abans dels turons, ja m’havia infantat,

    26 quan encara no havia fet l’amplària de la terra,
el primer grapat de fang dels continents.

    27 Jo hi era quan desplegava la volta del cel
i marcava un horitzó a l’oceà;

    28 quan a dalt penjava els núvols
i contenia les aigües abismals;

    29 quan imposava un límit a la mar
que les aigües no han de traspassar,
i quan senyalava els fonaments de la terra.

    30 Jo era al seu costat com un mestre d’obres
i feia les seves delícies cada dia,
jugant davant d’ell sense parar.

    31 Jugava per la terra que ell havia creat,
i m’era deliciosa la companyia dels homes.

Proverbis 8