Nombres 6


    22 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    23 —Comunica això a Aaron i als seus fills: Beneïu els israelites amb aquesta benedicció:
    24 »Que el Senyor
et beneeixi i et guardi.

    25 Que et faci veure
la llum de la seva mirada
i s’apiadi de tu.

    26 Que fixi damunt teu
la seva mirada
i et doni la pau.

    27 »Quan ells pronunciaran el meu nom sobre els israelites, jo els beneiré.

Nombres 6