Evangeli segons Mateu 9


    36 En veure les multituds, se’n compadí, perquè estaven malmenades i abatudes, com ovelles sense pastor. 37 Llavors diu als seus deixebles:
—La collita és abundant, però els segadors són pocs.
38 Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que enviï segadors als seus sembrats.

Evangeli segons Mateu 10

Elecció dels Dotze
(; )


    1 Jesús va cridar els seus dotze deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir malalties i xacres de tota mena.
    2 Els noms dels dotze apòstols són aquests: primer, Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà; Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà; 3 Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu, el publicà; Jaume, fill d’Alfeu, i Tadeu; 4 Simó el Zelós i Judes l’Iscariot, el qui el va trair.

Instruccions als Dotze
(; )


    5 Aquests dotze, Jesús els va enviar amb aquestes instruccions:
—No us encamineu a terra de pagans ni entreu en cap població samaritana.
6 Aneu més aviat a les ovelles perdudes de la casa d’Israel. 7 Pel camí prediqueu dient: “El Regne del cel és a prop.” 8 Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. De franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc.

Evangeli segons Mateu 9