Evangeli segons Mateu 22


    18 Jesús es va adonar de la seva malícia i els digué:
—Per què em poseu a prova, hipòcrites?
19 Ensenyeu-me la moneda del tribut.
Ells li portaren un denari.
20 Jesús els preguntà:
—De qui són aquesta imatge i aquesta inscripció?

    21 Li responen:
—Del Cèsar.
Llavors els diu:
—Doncs doneu al Cèsar el que és del Cèsar, i a Déu el que és de Déu.

Evangeli segons Mateu 22