Evangeli segons Marc 9


    30 Sortint d’allà, travessaven Galilea, però Jesús no volia que ho sabés ningú. 31 Instruïa els seus deixebles i els deia:
—El Fill de l’home serà entregat en mans dels homes, i el mataran; però, un cop mort, al cap de tres dies ressuscitarà.

    32 Ells no entenien què volia dir, però tenien por de fer-li preguntes.
    33 Arribaren a Cafarnaüm. Un cop a casa, els preguntà:
—Què discutíeu pel camí?

    34 Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d’ells era el més important. 35 Aleshores s’assegué, va cridar els Dotze i els va dir:
—Si algú vol ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de tots.

    36 Llavors va agafar un infant, el posà enmig d’ells, el prengué en braços i els digué:
    37 —Qui acull un d’aquests infants en nom meu, a mi m’acull, i qui m’acull a mi, no m’acull a mi, sinó el qui m’ha enviat.

Evangeli segons Marc 9