Evangeli segons Marc 8


    27 Jesús, amb els seus deixebles, se’n va anar als pobles del voltant de Cesarea de Filip, i pel camí els preguntava:
—Qui diu la gent que soc jo?

    28 Ells li respongueren:
—Uns diuen que ets Joan Baptista; d’altres, Elies; d’altres, algun dels profetes.

    29 Llavors els preguntà:
—I vosaltres, qui dieu que soc?
Pere li respon:
—Tu ets el Messies.

    30 Però ell els prohibí severament que ho diguessin a ningú.
    31 Llavors començà a instruir-los dient:
—Cal que el Fill de l’home pateixi molt. Els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser mort, i al cap de tres dies ha de ressuscitar.

    32 I els ho deia amb tota claredat. Aleshores Pere el prengué a part i es posà a renyar-lo. 33 Però Jesús es girà i, davant els deixebles, renyà Pere dient-li:
—Ves-te’n d’aquí, Satanàs! No veus les coses com Déu, sinó com els homes.

    34 Llavors va cridar la gent i els seus deixebles i els digué:
—Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seva creu i que em segueixi.
35 Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però el qui la perdi per mi i per l’evangeli, la salvarà.

Evangeli segons Marc 8