Evangeli segons Marc 6


    1 D’allà, Jesús se’n va anar al seu poble, i els seus deixebles el seguiren. 2 Arribat el dissabte, es posà a ensenyar a la sinagoga. Molts, en sentir-lo, se n’estranyaven i deien:
—D’on li ve, tot això? Què és aquesta saviesa que ha rebut? I aquests miracles obrats per les seves mans?
3 Aquest, ¿no és el fuster, el fill de Maria i germà de Jaume, de Josep, de Judes i de Simó? I les seves germanes, ¿no viuen aquí entre nosaltres?
I el rebutjaven.
4 Jesús els digué:
—Un profeta només és menyspreat al seu poble, entre els seus parents i a casa seva.

    5 I no pogué fer allí cap miracle; tan sols va curar uns quants malalts, imposant-los les mans. 6 I el sorprenia que no tinguessin fe.

Evangeli segons Marc 6