Evangeli segons Marc 11

7 Llavors portaren a Jesús el pollí, li van posar al damunt els seus mantells, i ell hi va muntar. 8 Molts van estendre els mantells pel camí, i d’altres, ramatge que tallaven dels camps. 9 Els qui anaven davant i els qui seguien darrere cridaven:
Hosanna! Beneït el qui ve en nom del Senyor!
10 Beneït el Regne que arriba, el Regne del nostre pare David! Hosanna a dalt del cel!

Evangeli segons Marc 11