Evangeli segons Marc 10


    46 Arribaren a Jericó. Quan Jesús en sortí amb els deixebles i molta gent, el fill de Timeu, Bartimeu, cec i captaire, s’estava assegut a la vora del camí. 47 Va sentir dir que passava Jesús de Natzaret i començà a cridar:
—Fill de David, Jesús, tingues pietat de mi!

    48 Tothom el renyava perquè callés, però ell cridava encara més fort:
—Fill de David, tingues pietat de mi!

    49 Jesús s’aturà i digué:
—Crideu-lo.
Ells van cridar el cec dient-li:
—Coratge! Aixeca’t, que et crida.

    50 Ell llançà el mantell, es posà dret d’una revolada i se’n va anar cap a Jesús. 51 Jesús li preguntà:
—Què vols que faci per tu?
El cec respongué:
Rabuní, fes que hi vegi.

    52 Jesús li digué:
—Ves, la teva fe t’ha salvat.
A l’instant hi veié i el seguia camí enllà.

Evangeli segons Marc 10