Evangeli segons Marc 10


    35 Llavors Jaume i Joan, els fills de Zebedeu, s’acosten a Jesús i li diuen:
—Mestre, voldríem que ens concedissis el que et demanarem.

    36 Jesús els preguntà:
—Què voleu que faci per vosaltres?

    37 Ells li respongueren:
—Concedeix-nos de seure amb tu a la teva glòria l’un a la teva dreta i l’altre a la teva esquerra.

    38 Jesús els contestà:
—No sabeu què demaneu. ¿Podeu beure la copa que jo beuré o ser batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat?

    39 Ells li respongueren:
—Sí que podem.
Jesús els digué:
—Prou que beureu la copa que jo beuré i sereu batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat;
40 però seure a la meva dreta o a la meva esquerra, no soc jo qui ho ha de concedir: hi seuran aquells per a qui ha estat preparat.
    41 Quan els altres deu ho sentiren, es van indignar contra Jaume i Joan. 42 Jesús els cridà i els digué:
—Ja sabeu que els qui figuren com a governants de les nacions les dominen com si en fossin amos, i que els grans personatges les mantenen sota el seu poder.
43 Però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important enmig vostre, que es faci el vostre servidor, 44 i qui vulgui ser el primer, que es faci l’esclau de tots; 45 com el Fill de l’home, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la seva vida en rescat per tothom.

Evangeli segons Marc 10