Evangeli segons Marc 1


    21 Després van arribar a Cafarnaüm. El dissabte, Jesús entrà a la sinagoga i ensenyava. 22 La gent estava admirada de la seva doctrina, perquè els ensenyava amb autoritat i no com ho feien els mestres de la Llei.
    23 En aquella sinagoga hi havia un home posseït d’un esperit maligne, que es posà a cridar:
    24 —Per què et fiques amb nosaltres, Jesús de Natzaret? ¿Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets: el Sant de Déu!
    25 Però Jesús el va increpar dient:
—Calla i surt d’aquest home!

    26 Llavors l’esperit maligne el sacsejà violentament, llançà un gran xiscle i en va sortir. 27 Tots quedaren tan sorpresos que es preguntaven entre ells:
—Què és tot això? Una doctrina nova ensenyada amb autoritat! Fins i tot dona ordres als esperits malignes i l’obeeixen!

    28 I la seva anomenada s’estengué ràpidament per tota la regió de Galilea.

Evangeli segons Marc 1