Evangeli segons Marc 1


    14 Després que Joan fou empresonat, Jesús anà a Galilea i anunciava la bona nova de Déu. 15 Deia:
—S’ha complert el temps i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la bona nova.

    16 Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l’aigua. Eren pescadors. 17 Jesús els digué:
—Veniu amb mi i us faré pescadors d’homes.

    18 Immediatament deixaren les xarxes i el van seguir.
    19 Una mica més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan, que eren a la barca repassant les xarxes, 20 i tot seguit els va cridar. Ells deixaren el seu pare Zebedeu a la barca amb els jornalers i se n’anaren amb Jesús.

Evangeli segons Marc 1