Evangeli segons Lluc 24

46 Els digué:
—Així ho diu l’Escriptura: El Messies ha de patir i ha de ressuscitar el tercer dia d’entre els morts,
47 i cal predicar en nom d’ell a tots els pobles la conversió i el perdó dels pecats, començant per Jerusalem. 48 Vosaltres en sou testimonis. 49 I jo faré venir damunt vostre aquell que el meu Pare ha promès. Quedeu-vos a la ciutat fins que sigueu revestits de la força que us vindrà de dalt.
    50 Després se’ls endugué fora, fins a prop de Betània, i, alçant les mans, els va beneir. 51 I mentre els beneïa, es va separar d’ells i fou endut cap al cel. 52 Ells el van adorar. Després se’n tornaren a Jerusalem plens d’una gran alegria. 53 I contínuament eren al temple beneint Déu.

Evangeli segons Lluc 24