Evangeli segons Lluc 24


    44 Després els digué:
—Això és el que us vaig dir quan encara era amb vosaltres: “Cal que es compleixi tot el que hi ha escrit de mi en la Llei de Moisès, en els Profetes i en els Salms.”

    45 Llavors els obrí l’enteniment perquè comprenguessin el sentit de les Escriptures.

Evangeli segons Lluc 24