Evangeli segons Lluc 24


    35 També ells contaven el que havia passat pel camí i com l’havien reconegut quan partia el pa.
    36 Mentre parlaven d’això, Jesús es presentà enmig d’ells i els va dir:
—Pau a vosaltres.

    37 Ells es van espantar i, amb l’esglai, es pensaven que veien un esperit. 38 Jesús els digué:
—Per què esteu torbats? Per què us venen al cor aquests dubtes?
39 Mireu-me les mans i els peus: soc jo mateix. Palpeu-me i mireu. Els esperits no tenen carn i ossos, com veieu que jo tinc.
    40 I mentre deia això els va mostrar les mans i els peus.
    41 Però com que de tanta alegria no s’ho acabaven de creure i estaven tots sorpresos, els digué:
—¿Teniu aquí res per a menjar?

    42 Llavors li van donar un tros de peix a la brasa. 43 El prengué i se’l va menjar davant d’ells.
    44 Després els digué:
—Això és el que us vaig dir quan encara era amb vosaltres: “Cal que es compleixi tot el que hi ha escrit de mi en la Llei de Moisès, en els Profetes i en els Salms.”

    45 Llavors els obrí l’enteniment perquè comprenguessin el sentit de les Escriptures. 46 Els digué:
—Així ho diu l’Escriptura: El Messies ha de patir i ha de ressuscitar el tercer dia d’entre els morts,
47 i cal predicar en nom d’ell a tots els pobles la conversió i el perdó dels pecats, començant per Jerusalem. 48 Vosaltres en sou testimonis.

Evangeli segons Lluc 24