Evangeli segons Lluc 2

19 Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava.

Evangeli segons Lluc 2