Evangeli segons Lluc 18


    10 —Dos homes van pujar al temple a pregar: l’un era fariseu i l’altre publicà.
    11 »El fariseu, dret, pregava així en el seu interior: “Déu meu, et dono gràcies perquè no soc com els altres homes, lladres, injustos, adúlters, ni soc tampoc com aquest publicà. 12 Dejuno dos dies cada setmana i dono la desena part de tot el que guanyo o adquireixo.”
    13 »Però el publicà, de lluny estant, no gosava ni aixecar els ulls al cel, sinó que es donava cops al pit, tot dient: “Déu meu, sigues-me propici, que soc un pecador.”

Evangeli segons Lluc 18