Evangeli segons Lluc 12


    13 Un d’entre la gent digué a Jesús:
—Mestre, ordena al meu germà que es parteixi amb mi l’herència.

    14 Ell li respongué:
—Home, ¿qui m’ha nomenat jutge o mediador entre vosaltres?

    15 Aleshores digué a la gent:
—Estigueu alerta, guardeu-vos de tota ambició de riquesa, perquè, ni que nedi en l’abundància, la vida d’un home no depèn pas dels seus béns.

    16 I els explicà una paràbola:
—A un home ric, la terra li va donar molt.
17 Ell rumiava: “Què faré, si no tinc on guardar la meva collita?” 18 I es va dir: “Ja ho sé, què faré: tiraré a terra els meus graners, en construiré de més grans i hi guardaré tot el meu gra i els meus béns. 19 Llavors em diré a mi mateix: Tens molts béns en reserva per a molts anys; reposa, menja, beu i diverteix-te.”
    20 »Però Déu li digué:
»—Insensat! Aquesta mateixa nit et reclamaran la vida, i tot això que has acumulat, de qui serà?

    21 »Així passa amb el qui reuneix tresors per a ell mateix i no es fa ric davant de Déu.

Evangeli segons Lluc 12