Evangeli segons Lluc 10


    41 El Senyor li va respondre:
—Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa per moltes coses,
42 quan només n’hi ha una de necessària. Maria ha escollit la millor part, i no li serà pas presa.

Evangeli segons Lluc 10