Jeremies 31


    7 Això diu el Senyor:
Crideu d’alegria pel poble de Jacob,
celebreu la primera de les nacions,
feu sentir l’aclamació dient:
“Salva, Senyor, el teu poble,
la resta d’Israel!”

    8 Jo els faré tornar del país del nord,
els aplegaré des de l’extrem de la terra.
Entre ells hi haurà els cecs i els coixos,
l’embarassada i la partera:
tornarà una gran gentada.

    9 Vindran tot plorant,
suplicaran, i jo els guiaré;
els conduiré als rierols d’aigua
per un camí pla on no ensopeguin.
Perquè jo soc un pare per a Israel,
i Efraïm és el meu primogènit.»

Jeremies 31