Jeremies 20


    7 Senyor, m’has seduït i m’he deixat seduir;
has volgut forçar-me i te n’has sortit.
He estat la riota de tothom,
tot el dia es burlen de mi.

    8 Sempre que parlo, haig de cridar i anunciar:
«Violència, destrucció!»
M’has adreçat la teva paraula,
i tot el dia m’insulten i m’ultratgen.

    9 Si em dic: «No hi pensaré més,
no anunciaré la paraula en el seu nom»,
llavors ella es torna dintre meu
com un foc devorador tancat en el meu cos:
he provat d’apagar-lo i no he pogut.

Jeremies 20