Jeremies 20


    12 Senyor de l’univers,
tu saps si un home t’és fidel,
tu penetres l’interior dels cors.
Fes que pugui veure com els demanes comptes,
ja que he confiat a tu la meva causa.

    13 Canteu al Senyor, lloeu el Senyor:
ell ha salvat la vida dels pobres
de les mans dels malvats.

Jeremies 20