Jeremies 20


    10 En sento molts que mormolen: «Aquest és “Terror de tot arreu”.
Denuncieu-lo, i nosaltres també el denunciarem.»
Tots els meus millors amics
esperen que ensopegui:
«Qui sap si es deixarà enganyar i el podrem fer caure,
i prendrem revenja d’ell.»

    11 Però el Senyor és al meu costat com un guerrer poderós:
els meus perseguidors ensopegaran, no podran fer res.
El seu fracàs els cobrirà de vergonya,
el seu deshonor no serà mai oblidat.

    12 Senyor de l’univers,
tu saps si un home t’és fidel,
tu penetres l’interior dels cors.
Fes que pugui veure com els demanes comptes,
ja que he confiat a tu la meva causa.

    13 Canteu al Senyor, lloeu el Senyor:
ell ha salvat la vida dels pobres
de les mans dels malvats.

Jeremies 20