Evangeli segons Joan 6


    66 Des d’aquell moment, molts dels seus deixebles es van fer enrere i ja no anaven més amb ell. 67 Llavors Jesús digué als Dotze:
—¿També vosaltres em voleu deixar?

    68 Simó Pere li respongué:
—Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules de vida eterna.

Evangeli segons Joan 6