Evangeli segons Joan 6


    60 Llavors molts dels seus deixebles, després de sentir-lo, van dir:
—Aquestes paraules són molt dures. ¿Qui és capaç d’acceptar-les?

    61 Jesús, sabent que els seus deixebles murmuraven de tot això, els digué:
—Això us escandalitza?
62 Doncs què direu quan veureu el Fill de l’home pujant on era abans? 63 És l’Esperit qui dona vida; la carn no serveix de res. Les paraules que jo us he dit són Esperit i són vida. 64 Però entre vosaltres n’hi ha alguns que no creuen.
Des del principi, Jesús sabia qui eren els qui no creien i qui l’havia de trair.
65 I afegí:
—Per això us he dit que ningú no pot venir a mi si no li ho concedeix el Pare.

    66 Des d’aquell moment, molts dels seus deixebles es van fer enrere i ja no anaven més amb ell. 67 Llavors Jesús digué als Dotze:
—¿També vosaltres em voleu deixar?

    68 Simó Pere li respongué:
—Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules de vida eterna.
69 I nosaltres creiem i sabem que tu ets el Sant de Déu.

Evangeli segons Joan 6