Evangeli segons Joan 20


    26 Al cap de vuit dies, els deixebles es trobaven altra vegada en aquell mateix lloc, i Tomàs també hi era. Estant tancades les portes, Jesús va arribar, es posà al mig i els digué:
—Pau a vosaltres.

    27 Després diu a Tomàs:
—Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis incrèdul, sigues creient.

    28 Tomàs li va respondre:
—Senyor meu i Déu meu!

    29 Jesús li diu:
—Perquè m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist!

Evangeli segons Joan 20