Evangeli segons Joan 1


    1 Al principi existia la Paraula.
La Paraula estava amb Déu
i la Paraula era Déu.

    2 Ella estava amb Déu al principi.
    3 Per ella tot ha vingut a l’existència,
i res del que existeix no hi ha vingut sense ella.

    4 En ella hi havia la vida,
i la vida era la llum dels homes.

    5 La llum resplendeix en la foscor,
i la foscor no ha pogut ofegar-la.

    6 Déu envià un home que es deia Joan.
    7 Vingué com a testimoni
a donar testimoni de la llum,
perquè per ell tothom cregués.

    8 Ell no era la llum,
venia solament a donar-ne testimoni.

    9 Existia el qui és la llum veritable,
el qui ve al món
i il·lumina tots els homes.

    10 Era present en el món,
que per ell ha vingut a l’existència,
i el món no l’ha reconegut.

    11 Ha vingut a casa seva,
i els seus no l’han acollit.

    12 Però a tots els qui l’han rebut,
als qui creuen en el seu nom,
els ha concedit de ser fills de Déu.

    13 No han nascut per descendència de sang,
ni per desig carnal,
ni per voler humà,
sinó de Déu mateix.

    14 La Paraula s’ha fet carn
i ha habitat entre nosaltres,
i hem contemplat la seva glòria,
glòria que té com a Fill únic del Pare,
ple de gràcia i de veritat.

    15 Joan dona testimoni d’ell quan proclama:
«És aquell de qui jo deia:
El qui ve després de mi
em passa al davant,
perquè, abans que jo, ell ja existia.»

    16 De la seva plenitud,
tots nosaltres n’hem rebut
gràcia rere gràcia.

    17 Perquè la Llei fou donada per Moisès,
però la gràcia i la veritat
han vingut per Jesucrist.

    18 A Déu, ningú no l’ha vist mai:
el seu Fill únic, que és Déu
i està en el si del Pare,
és qui l’ha revelat.

Evangeli segons Joan 1