Isaïes 7


    10 Després el Senyor va comunicar un altre missatge al rei Acaz:
    11 —Demana un senyal al Senyor, el teu Déu: tria si el vols al fons del país dels morts o ben alt en el cel.
    12 Però Acaz va respondre:
—No en demanaré cap: no vull posar a prova el Senyor.

    13 Aleshores Isaïes digué:
—Escolteu-me, descendents de David: ¿No en teniu prou d’acabar la paciència dels homes, que voleu acabar també la del meu Déu?
14 Doncs ara el Senyor mateix us donarà un senyal: la noia que ha d’infantar tindrà un fill, i li posarà el nom d’Emmanuel (que vol dir: “Déu amb nosaltres”).

Isaïes 7