Isaïes 53


    10 El Senyor s’ha complagut
en el qui ell havia triturat i afligit.
Quan haurà ofert la vida en sacrifici per expiar les culpes,
veurà una descendència, viurà llargament:
per ell el designi del Senyor arribarà a bon terme.

    11 «El meu servent, després del que ha sofert la seva ànima,
veurà la llum i se’n saciarà;
ell, que és just, farà justos tots els altres,
perquè ha pres damunt seu les culpes d’ells.

Isaïes 53