Gènesi 18


    1 El Senyor s’aparegué a Abraham a les Alzines de Mambré. Abraham seia a l’entrada de la tenda, quan la calor del dia era més forta, 2 i va veure tres homes drets a prop d’ell. Tan bon punt els veié, corregué a trobar-los des de l’entrada de la tenda, es va prosternar fins a tocar a terra 3 i digué:
—Senyor, si m’has concedit el teu favor, et prego que no passis de llarg sense aturar-te aquí amb el teu servent.
4 Permeteu que portin aigua per a rentar-vos els peus i reposeu a l’ombra d’aquest arbre. 5 Entretant aniré a buscar alguna cosa per menjar, i refareu les forces abans de continuar el camí. És per això que heu passat prop del vostre servent.
Ells li van respondre:
—Fes tal com has dit.

    6 Abraham entrà de pressa a la tenda i digué a Sara:
—Corre, pren tres mesures de farina blanca, pasta-la i fes-ne panets.

    7 Després va córrer cap al ramat, trià un vedell tendre i gras i el donà al mosso perquè el preparés de seguida. 8 Quan l’animal ja era a punt, va prendre mató, llet i la carn del vedell, els ho serví i es quedà dret al costat d’ells a l’ombra de l’alzina, mentre ells menjaven.
    9 Llavors li van preguntar:
—On és Sara, la teva esposa?
Abraham va respondre:
—És dintre la tenda.

    10 Un dels hostes va afegir:
—L’any vinent tornaré per aquest temps i Sara, la teva esposa, haurà tingut un fill.
Sara ho sentia des de l’entrada de la tenda, darrere d’Abraham.

Gènesi 18