Carta als Filipencs 2


    1 Així, doncs, per tot el que trobeu en Crist d’encoratjament, de consol en l’amor, de comunió en l’Esperit, d’afecte entranyable i compassiu, 2 us demano que feu complet el meu goig: tingueu els mateixos sentiments i el mateix amor els uns pels altres, unànimes i units de cor. 3 No feu res per rivalitat ni per arrogància; amb tota humilitat, considereu els altres superiors a vosaltres mateixos. 4 Que no miri cadascú per ell, sinó que procuri sobretot pels altres.
    5 Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist:
    6 Ell, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu,

    7 sinó que es va fer no res:
prengué la condició de servent
i es feu semblant als homes.
Essent humà el seu aspecte,

    8 s’abaixà
i es feu obedient fins a la mort,
i una mort de creu.

    9 Per això Déu l’ha exaltat
i li ha concedit aquell nom
que està per damunt de tot altre nom,

    10 perquè en el nom de Jesús
tothom s’agenolli
al cel, a la terra i sota la terra,

    11 i tots els llavis reconeguin
que Jesucrist és Senyor,
a glòria de Déu Pare.

Carta als Filipencs 2