Ezequiel 18


    25 »Vosaltres dieu: “La manera d’obrar del Senyor no va ben encaminada.” Escolta’m bé, poble d’Israel: Quina manera d’obrar va desencaminada, la meva o la vostra? 26 Si el just deixa de fer el bé, comet el mal i mor, mor per culpa del mal que ha comès. 27 Però si el malvat deixa de cometre el mal, viu rectament i obra el bé, salvarà la vida. 28 Si reconeix les seves infidelitats i se’n converteix, no morirà pas, sinó que viurà.

Ezequiel 18