Ezequiel 17


    22 »Això us anuncia el Senyor Déu:
»També jo trencaré el cimall del cedre altiu,
n’esqueixaré el rebrot més alt i tendre
i el plantaré al cim d’una gran muntanya,

    23 a l’excelsa muntanya d’Israel.
Traurà branques ufanoses, donarà fruit
i arribarà a ser un cedre majestuós.
S’hi ajocaran ocells de tota mena,
viuran a l’ombra de les seves branques.

    24 Tots els arbres del bosc sabran
que jo soc el Senyor,
que faig caure els arbres alts
i enalteixo els més petits,
asseco els arbres verds
i faig reverdir els secs.
Jo, el Senyor, soc el qui ho ha dit i el qui ho fa.”

Ezequiel 17