Èxode 17


    3 Però el poble tenia set i murmurava contra Moisès. Deia:
—Per què ens has tret d’Egipte? ¿Per fer-nos morir de set, amb els nostres fills i el nostre bestiar?

    4 Moisès va clamar al Senyor:
—Què haig de fer per aquest poble? Acabaran apedregant-me.

    5 El Senyor respongué a Moisès:
—Passa al davant del poble i fes-te acompanyar d’alguns ancians d’Israel; pren el bastó amb què donaves cops al Nil, i camina.
6 Jo estaré allí davant teu damunt la roca, a l’Horeb. Tu dona un cop a la roca i en brollarà aigua perquè el poble pugui beure.
Moisès ho va fer així, en presència dels ancians d’Israel,
7 i donà a aquell lloc el nom de Massà i Meribà (que vol dir «prova» i «discussió») , perquè els israelites havien discutit i havien posat a prova el Senyor quan deien: «El Senyor, ¿és o no és amb nosaltres?»

Èxode 17