Carta als Efesis 5


    21 Sotmeteu-vos els uns als altres per reverència a Crist.
    22 Dones, sotmeteu-vos als vostres marits, tal com tots ens sotmetem al Senyor, 23 perquè el marit és cap de la seva muller, igual que el Crist és cap i salvador de l’Església, que és el seu cos. 24 Per tant, així com l’Església se sotmet al Crist, també les mullers s’han de sotmetre en tot als marits.
    25 Marits, estimeu les vostres mullers, tal com el Crist ha estimat l’Església i s’ha entregat per ella. 26 L’ha volguda santificar purificant-la amb el bany de l’aigua acompanyat de la Paraula. 27 Volia portar a la seva presència una Església gloriosa, sense taques ni arrugues ni res de semblant: una Església que fos santa i immaculada. 28 Igualment, els marits han d’estimar la muller com el seu propi cos. Qui estima la muller s’estima a si mateix. 29 No hi ha hagut mai ningú que no estimés el propi cos; al contrari, tothom l’alimenta i el vesteix. També el Crist ho fa així amb l’Església, 30 ja que som membres del seu cos. 31 Per això, tal com diu l’Escriptura, l’home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona, i tots dos formen una sola carn. 32 Aquest misteri és gran: jo entenc que es refereix a Crist i l’Església,

Carta als Efesis 5