Carta als Efesis 5


    15 Mireu, doncs, atentament, com us heu de comportar: no sigueu insensats, sinó assenyats. 16 Procureu de treure partit del moment present, perquè els temps que vivim són dolents. 17 No sigueu irreflexius: mireu de comprendre què vol el Senyor. 18 No us embriagueu de vi, que això porta a la disbauxa: ompliu-vos més aviat de l’Esperit. 19 Digueu tots junts salms, himnes i càntics de l’Esperit, cantant al Senyor i lloant-lo en el vostre cor. 20 Doneu sempre gràcies per tot a Déu Pare en nom de nostre Senyor Jesucrist.

Carta als Efesis 5