Carta als Efesis 1


    3 Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals dalt al cel.

    4 Ens escollí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.
Per amor
5 ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,

    6 a lloança i glòria de la gràcia
que ens ha concedit en el seu Estimat.

    15 També jo, d’ençà que m’han parlat de la vostra fe en Jesús, el Senyor, i del vostre amor a tots els del poble sant, 16 no em canso de donar gràcies per vosaltres i de tenir-vos presents en les meves pregàries. 17 Demano al Déu de nostre Senyor Jesucrist, el Pare gloriós, que us concedeixi el do espiritual de comprendre la seva revelació, perquè el conegueu de veritat. 18 Li demano que il·lumini els ulls del vostre cor perquè conegueu a quina esperança ens ha cridat, quines riqueses de glòria ens té reservades en l’heretat que ell ens dona entre els sants,

Carta als Efesis 1