Carta als Colossencs 3


    12 Així, doncs, com a escollits de Déu, sants i estimats, revestiu-vos de sentiments de compassió entranyable, de bondat, d’humilitat, de dolcesa, de paciència; 13 suporteu-vos els uns als altres, i si algú tingués res contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha perdonat: perdoneu també vosaltres. 14 Però, per damunt de tot, revestiu-vos de l’amor, que tot ho lliga i perfecciona. 15 Que la pau de Crist regni en els vostres cors, ja que per a obtenir aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts. 16 Que la paraula de Crist habiti en vosaltres amb tota la seva riquesa; instruïu-vos i encamineu-vos els uns als altres en tota mena de saviesa; moguts per la gràcia de Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l’Esperit. 17 Tot allò que feu, sigui de paraula, sigui d’obra, feu-ho en nom de Jesús, el Senyor, donant gràcies per mitjà d’ell a Déu Pare.
    18 Dones, sotmeteu-vos als marits, però feu-ho com demana el Senyor.
    19 I vosaltres, marits, estimeu les vostres mullers i no us hi enfadeu.
    20 Fills, obeïu en tot els vostres pares, perquè això agrada al Senyor.
    21 I vosaltres, pares, no amoïneu els vostres fills, que no es desanimin.

Carta als Colossencs 3