Carta als Colossencs 3


    1 Ja que heu ressuscitat amb Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi ha el Crist assegut a la dreta de Déu. 2 Poseu el cor en allò que és de dalt, no en allò que és de la terra. 3 Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. 4 Quan apareixerà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria.
    5 Feu morir, doncs, allò que en vosaltres és terrenal: una vida libidinosa, la impuresa, les passions, els mals desigs i l’amor al diner, que és una idolatria. 9 No us enganyeu els uns als altres, vosaltres que us heu despullat de l’home vell i de les seves obres 10 i us heu revestit de l’home nou, que es va renovant a imatge del seu creador i avança cap al ple coneixement. 11 Aquí ja no hi ha grec ni jueu, circumcís ni incircumcís, bàrbar ni escita, esclau ni lliure; només hi ha el Crist, que ho és tot i és en tots.

Carta als Colossencs 3