Carta als Colossencs 1


    24 Ara estic content de patir per vosaltres i de completar així en la meva carn allò que manca als sofriments del Crist en bé del seu cos, que és l’Església. 25 Jo soc servidor d’aquesta Església en virtut de la missió que Déu m’ha confiat a favor vostre: anunciar plenament la paraula de Déu, 26 el seu misteri, amagat durant segles i generacions i que ara ell ha revelat als qui formen el seu poble sant. 27 Déu els ha volgut fer conèixer la riquesa i la glòria d’aquest seu misteri a favor dels pagans, és a dir, que Crist, l’esperança de la glòria, estigui en vosaltres. 28 Nosaltres l’anunciem a ell, encaminant tots els homes i instruint-los en tota mena de saviesa, per tal de fer arribar tothom a l’home perfecte en Crist.

Carta als Colossencs 1