Carta als Colossencs 1


    15 Ell és la imatge del Déu invisible,
engendrat abans de tota la creació,

    16 ja que Déu ha creat per ell totes les coses,
tant les del cel com les de la terra,
tant les visibles com les invisibles,
trons i sobiranies,
potències i autoritats.
Tot ha estat creat per ell i destinat a ell.

    17 Ell existeix abans de tot,
i tot es manté unit gràcies a ell.

    18 Ell és també el cap del cos, que és l’Església.
Ell és l’origen,
el primogènit dels qui retornen d’entre els morts,
perquè ell ha de ser en tot el primer.

    19 Déu volgué que residís en ell tota la plenitud.
    20 Déu volgué reconciliar-ho tot per ell
i destinar-ho a ell,
posant la pau en tot el que hi ha,
tant a la terra com al cel,
per la sang de la creu de Jesucrist.

Carta als Colossencs 1