Apocalipsi 5


    11 Llavors, en plena visió, vaig sentir les veus d’una multitud d’àngels que envoltaven el tron, i les veus dels vivents i dels ancians. Eren milers de milers i miríades de miríades, 12 que exclamaven amb veu forta:
—Digne és l’Anyell que ha estat degollat
de rebre tot poder, riquesa, saviesa,
força, honor, glòria i lloança.

    13 Després vaig sentir totes les criatures que hi ha al cel, a la terra, sota la terra i al mar, totes les que hi ha en aquests llocs, que proclamaven:
—Al qui seu al tron i a l’Anyell
siguin donats la lloança, l’honor,
la glòria i el poder pels segles dels segles.

    14 Els quatre vivents responien:
—Amén.
I els ancians es van prosternar adorant.

Apocalipsi 5