Fets dels Apòstols 8

5 Felip baixà a una ciutat de Samaria i els predicava el Messies. 6 Unànimement la gent estava atenta al que deia Felip, ja que sentien contar i veien els prodigis que feia: 7 els esperits malignes sortien de molts posseïts cridant i xisclant, i molts paralítics i coixos recobraren la salut. 8 Hi hagué, doncs, una gran alegria en aquella ciutat.
    14 Quan els apòstols que eren a Jerusalem van saber que Samaria havia acollit la paraula de Déu, els enviaren Pere i Joan. 15 Ells hi anaren i van pregar pels samaritans perquè rebessin l’Esperit Sant. 16 Fins aleshores no havia baixat sobre cap d’ells; tan sols havien estat batejats en el nom de Jesús, el Senyor. 17 Pere i Joan els van imposar les mans i ells reberen l’Esperit Sant.

Fets dels Apòstols 8