Fets dels Apòstols 13

14 Ells continuaren el seu viatge des de Perga i van arribar a Antioquia de Pisídia. El dissabte van entrar a la sinagoga i s’assegueren.

Fets dels Apòstols 13