Fets dels Apòstols 10

25 Quan Pere estava a punt d’entrar a la casa, Corneli sortí a rebre’l i es prosternà als seus peus. 26 Pere el va fer aixecar dient-li:
—Alça’t, que jo no soc més que un home, igual que tu.

    34 Llavors Pere prengué la paraula i digué:
—Ara veig de veritat que Déu no fa distinció de persones,
35 sinó que es complau en els qui creuen en ell i obren amb rectitud, de qualsevol nació que siguin.
    44 Pere parlava encara, quan l’Esperit Sant va baixar sobre tots els qui escoltaven la seva predicació. 45 Els creients d’origen jueu que havien vingut amb Pere van quedar molt sorpresos en veure que el do de l’Esperit Sant era abocat fins i tot sobre els pagans. 46 Els sentien parlar en diverses llengües i proclamar les grandeses de Déu. Llavors Pere digué:
    47 —Qui pot privar de l’aigua del baptisme aquests que han rebut l’Esperit Sant igual que nosaltres?
    48 Tot seguit va manar que els bategessin en el nom de Jesucrist. Després li van pregar que es quedés amb ells uns quants dies.

Fets dels Apòstols 10